ابتلاء به دیابت و رابطه آن با باکتریها

زمان تقریبی مطالعه : 2 دقیقه
 ارتباط باکتری‌ ها با ابتلا به دیابت چیست؟
یافته‌ های جدید دانشمندان، وجود باکتری‌ های روده را با احتمال ابتلاء به دیابت مرتبط می‌ داند.

ابتلاء به دیابت و رابطه آن با باکتریها

یافته های جدید دانشمندان، وجود باکتری های روده را با احتمال ابتلاء به دیابت مرتبط می داند.

ابتلاء به دیابت و رابطه آن با باکتریها

مطالعه ای در حال بررسی رابطه بین میکروبیوم روده  و ایجاد دیابت نوع ۲ است.

داده های اولیه این مطالعه نشان می دهد، باکتری هایی که اسید چرب خاصی تولید می کنند می توانند با سطح قند خون سالم تر مرتبط باشند.

این مطالعه طولانی مدت که MILES (مطالعه ارزیابی طولی میکروبیوم و انسولین) نامیده می شود، ۳۵۰ داوطلب غیر دیابتی را انتخاب و سپس برای دو سال میکروبیوم و تحمل گلوکز ،هر داوطلب را سه بار در طول دوره مطالعه ارزیابی کرده است.

به گفته محقق مارک گودرزی، این مطالعه تشخیص تغییرات در طول زمان بین هموستاز انسولین و باکتری های روده است.

در واقع به دنبال پاسخ این سوال هستیم که آیا تفاوت های میکروبیومی باعث دیابت شده است یا دیابت باعث تفاوت های میکروبیومی شده است؟

اگرچه مطالعه در حال انجام است، گودرزی و همکارانش برخی یافته های اولیه را منتشر کرده اند.

این یافته های اولیه که اخیراً در ژورنال دیابت منتشر شده است، یک ارتباط متمایز بین حساسیت به انسولین و گونه های خاصی از باکتری های روده را نشان می دهد که اسید چرب زنجیره کوتاهی به نام بوتیرات تولید می کنند.

مطالعات قبلی یک عامل کلیدی در میکروبیوم های سالم، را وجود سطوح بالای باکتری های روده تولیدکننده بوتیرات اعلام کرده اند.

دانشمندان در کشفیات جدید به این نتیجه رسیدند که بوتیرات در پیری سالم نقش دارد و از بدن در برابر بیماری های خودایمنی محافظت می کند.

مطالعه ای در سال ۲۰۲۰ نشان داد که افراد مبتلا به دیابت، سطوح پایین تری از باکتری های روده تولیدکننده بوتیرات را در مقایسه با افراد سالم نشان دادند.

یافته های جدید با تمرکز بر روی ۳۶ گونه مختلف از باکتری های تولیدکننده بوتیرات نشان داد که پنج گونه از باکتری ها به طور خاص با بیشترین مزایای حساسیت به انسولین مرتبط هستند شامل: Coprococcus،  Oscillibacter sp. CAG ۲۴۱،  Alistipes finegoldii، و Faecalibacterium prausnitzii.

محققان در مطالعه جدید گفته اند که  باکتری های با سطوح بالاتر بوتیرات، این فرضیه را که باکتری ها ممکن است متابولیسم را با تولید بوتیرات بهبود بخشند پشتیبانی می کند، سپس به صورت سیستمیک جذب می شود و در آنجا می تواند هموستاز انسولین را بهبود بخشد.

محققان دو گونه تولیدکننده بوتیرات - Flavonifractor plautii و Anaerostipes caccae - را شناسایی کردند که با حساسیت به انسولین مرتبط بودند.

این اولین مطالعه ای نیست که گونه های باکتریایی خاص را با افزایش خطر ابتلا به دیابت مرتبط می کند، اما آن ها سؤالاتی را در مورد ارتباط مستقیم بین باکتری های تولید کننده بوتیرات و سلامت متابولیک ایجاد می کنند.

به گفته گودرزی، خیلی زود است که پیشنهاد کنیم نوعی پروبیوتیک تولید کننده بوتیرات می تواند از دیابت جلوگیری کند.

با توجه به نظر محققان که برخی از گونه های تولیدکننده بوتیرات می توانند به طور بالقوه در ایجاد دیابت نقش داشته باشند، محققان امیدوارند که ماهیت طولی آن بینش هایی را در مورد رابطه علی بین حساسیت به انسولین و تغییرات باکتریایی روده ارائه دهد.

گودرزی خوشبین است در آینده نزدیک بتواند دیابت را با کوکتل های پروبیوتیک باکتریایی درمان کند.

گودرزی تأکید کرد: ما به تحقیقات بیشتری برای شناسایی باکتری های خاصی نیاز داریم که برای پیشگیری یا درمان دیابت باید تعدیل کنیم و برای این امر احتمالاً راهی ۵ تا ۱۰ ساله در پیش داریم.

ابتلاء به دیابت و رابطه آن با باکتریها

پدیدآورنده: 
Share