استوری روزشمار اربعین | 22 روز تا اربعین حسینی

دریافت ویدئو
دانلود فایلاندازه
فایل استوری روزشمار اربعین | 22 روز تا اربعین حسینی9.33 مگابایت
استوری روزشمار اربعین - 22 روز مانده - به مدت 24 ثانیه  (00:24)

استوری روزشمار اربعین | 22 روز تا اربعین حسینی

استوری روزشمار اربعین - 22 روز مانده - به مدت 24 ثانیه  (00:24)

استوری روزشمار اربعین | 22 روز تا اربعین حسینی

متن استوری

حسین عزیز دلم
عزیز دلم
عزیز دلم

حســـــین

استوری روزشمار اربعین | 22 روز تا اربعین حسینی

برای دسترسی به سایر استوری های «روزشمار اربعین حسینی» به پیوند «مجموعه استوری روزشمار اربعین» مراجعه نمایید.

جهت مطالعه بیشتر درباره اربعین می توانید «ویژه نامه چله اندوه» را نیز مشاهده نمایید.

Share