احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای

حضرت آیت الله امام خامنه ای؛
احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای
احکام فطریه و عید و نماز عید فطر مطابق با استفتائات رهبر معظم انقلاب اسلامی، حضرت آیت الله خامنه ای مدظله العالی

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر مطابق با فتاوای حضرت آیت الله امام خامنه ای مدظله العالی به مناسبت فرارسیدن عید سعید فطر تقدیم حضورتان میگردد.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , راه های ثبوت اول ماه

✹ مطالب مرتبط: ویژه عید فطر - ویژه نامه بازگشت به فطرت

⮜ راه های ثبوت اول ماه

❖ سوال1: راه های ثبوت اول ماه چیست؟

✓ جواب: اول ماه از پنج راه ثابت می شود:
1. دیدن ماه توسط شخص مکلف؛
2. شهادت دو فرد عادل، در صورتی که جمع زیادی رؤیت هلال را انکار نکنند و گمان اشتباه در آن دو عادل تقویت نشود؛
3. شهرتی که موجب علم یا اطمینان باشد؛
4. گذشت سی روز از اوّل ماه قبل؛
5. حکم حاکم شرع؛

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , ملاک رؤیت هلال

⮜ ملاک رؤیت هلال

❖ سوال2: رؤیت ماه نو با ابزار چه حکمی دارد؟ آیا رویت تصویر هلال ماه با استفاده از دوربین مخصوص و انعکاس نور و بازخوانی اطلاعات ضبط شده توسط رایانه، برای اثبات اول ماه کفایت می کند؟

✓ جواب: رؤیت با وسیله، فرقی با رؤیت به طریق عادی ندارد و معتبر است. ملاک آن است که عنوان رؤیت محفوظ باشد. پس رؤیت با چشم و با عینک و با تلسکوپ محکوم به حکم واحدند. اما اثبات اول ماه با رؤیت تصویر هلال از طریق انعکاس به رایانه که درآن صدق عنوان رؤیت معلوم نیست محل اشکال است.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , اتحاد افق و ملاک آن

⮜ اتحاد افق و ملاک آن

❖ سوال3: آیا اتحاد افق در رؤیت هلال شرط است یا خیر؟

✓ جواب: بلی شرط است.

❁❁❁❁❁

❖ سوال4: هم افق به چه معنی می باشد و نقاط هم افق چه نقاطی هستند؟

✓ جواب: مراد از «هم افق» مکانی است که از لحاظ امکان یا عدم امکان رؤیت با شهر مورد نظر، همسان باشد.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , رؤیت هلال در بلاد شرقی

⮜ رؤیت هلال در بلاد شرقی

❖ سوال5: اگر در شهری شرقی ماه دیده شود برای همه ی شهرهای غربی هم اول ماه ثابت میشود؟ و یا این به فاصله ی دو شهر بستگی ندارد؟ واگر مثلا کسی در ژاپن که جزو شرقی ترین کشور ها است ماه را ببیند برای کل دنیا اول ماه ثابت میشود؟

✓ جواب: اتحاد افق در رؤیت هلال شرط است و مقصود از اتحاد افق، شهرها و یا کشورهایی است که از جهت احتمال رؤیت هلال و عدم احتمال رؤیت یکسان باشند و تشخیص آن با مکلف است.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , اعلام رؤیت هلال از رادیو و تلویزیون

⮜ اعلام رؤیت هلال از رادیو و تلویزیون

❖ سوال6: اگر هلال ماه شوّال در یک شهر دیده نشود، ولی تلویزیون و رادیو از حلول آن خبر دهند، آیا کافی است یا تحقیق بیشتری واجب است؟

✓ جواب: اگر مفید یقین یا اطمینان به ثبوت هلال گردد یا صدور حکم به هلال از طرف ولی فقیه باشد، کافی است و نیازی به تحقیق نیست.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , تبعیت از دولت غیر اسلامی در رؤیت هلال

⮜ تبعیت از دولت غیر اسلامی در رؤیت هلال

❖ سوال7: اگر تبعیت از اعلام رؤیت هلال توسط یک دولت جایز شد، و آن اعلام معیاری علمی برای ثبوت هلال سرزمین های دیگر را تشکیل دهد، آیا اسلامی بودن آن حکومت شرط است، یا این که عمل به آن حتی اگر حکومت ظالم و فاجر هم باشد، ممکن است؟

✓ جواب: ملاک در این مورد، حصول یقین یا اطمینان به رؤیت در منطقه ای است که نسبت به مکلّف کافی محسوب می شود.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , حدس به رؤیت از گفته دیگران

⮜ حدس به رؤیت از گفته دیگران

❖ سوال8: اگر از گفته عده ای حدس بزنیم که فردا عید فطر است، آیا می توانیم روزه بگیریم؟

✓ جواب: در این فرض تا هنگامی که برای شخص اطمینان پیدا نشود که فردا عید فطر و اول شوّال است، نمی تواند روزه را افطار کند.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , روزه در صورت عدم ثبوت اول ماه

⮜ روزه در صورت عدم ثبوت اول ماه

❖ سوال9: اگر تعیین اول ماه رمضان و عید سعید فطر به علت عدم امکان رؤیت هلال اول ماه به سبب وجود ابر در آسمان یا اسباب دیگر، ممکن نباشد و سی روز ماه شعبان یا ماه رمضان کامل نشده باشد، آیا برای ما که در ژاپن زندگی می کنیم، جایز است که به افق ایران عمل کرده و یا به تقویم اعتماد کنیم؟ وظیفه ما چیست؟

✓ جواب: اگر اول ماه رمضان ثابت نشود، روزه واجب نیست ولی اگر بعداً ثابت شود که اول ماه بوده است، باید روزه آن روز را قضا کند. اما اگر اول ماه شوّال از طریق رؤیت هلال حتی در افق شهرهای مجاور و هم افق یا از طریق شهادت دو فرد عادل و یا از طریق حکم حاکم ثابت نشود، باید آن روز را روزه گرفت.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , مقدار و مبلغ زکات فطره

⮜ مقدار و مبلغ زکات فطره

❖ سوال10: هر شخص چه چیزی و به چه مقدار، باید به عنوان زکات فطره به فقیر بدهد؟

✓ جواب: شخص باید برای خودش و کسانی که نان خور او محسوب می شوند، برای هر نفر سه کیلو از خوراک مردم (مانند گندم، جو، خرما، کشمش، برنج، ذرت و یا مانند اینها) و یا پول یکی از آنها را به مستحق بدهد و کفایت می کند و منحصر به قوت غالب نیست و قیمت آن را می توانید از بازار به دست آورید.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , زمان کنار گذاشتن فطره

⮜ زمان کنار گذاشتن فطره

❖ سوال11. زمان کنار گذاشتن فطره و پرداخت آن چه موقع است؟

✓ جواب: بعد از اثبات حلول ماه شوّال می تواند آن را کنار بگذارد و اگر نماز عید فطر می خواند، بنابر احتیاط واجب باید پیش از نماز پرداخت کند یا کنار بگذارد و اگر نماز عید نمی خواند، تا ظهر روز عید فطر مهلت دارد.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , پرداخت زکات فطره بعد از عید فطر

⮜ پرداخت زکات فطره بعد از عید فطر

❖ سوال12: آیا می شود زکات فطره را روز عید فطر جدا کرد و چند روز بعد از عید فطر به فقرا داد؟

✓ جواب: مانعی ندارد لکن در رساندن به فقیر نباید سهل انگاری کند و احتیاط واجب این است که هر وقت آن را می دهد مجدداً نیت فطره کند.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , پرداخت پول زکات فطره

⮜ پرداخت پول زکات فطره

❖ سوال13: آیا برای ادای زکات فطره می توان به جای گندم، جو، برنج و مانند آن، پول آن را پرداخت کرد؟

✓ جواب: اشکال ندارد.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , پرداخت لوازم مورد نیاز فقیر بجای پول فطریه

⮜ پرداخت لوازم مورد نیاز فقیر بجای پول فطریه

❖ سوال14: آیا می توان به جای پول فطریه، مواد و لوازم مورد نیاز فقیر را برایش تهیه و به او تحویل دهیم؟

✓ جواب: به صورت مذکور کافی نیست، اما می توانید از فقیر وکالت بگیرید که پول فطریه را برای او دریافت کنید و موارد مورد نیاز او را تهیه کنید.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , پرداخت زکات فطره قبل از عید

⮜ پرداخت زکات فطره قبل از عید

❖ سوال15: اگر در کشور دیگری افراد مستحق و نیازمندتری باشند، آیا پرداخت زکات فطره چند روز قبل از عید برای رساندن به این مستحقّین جایز است؟ اگر این کار به صورت تلفنی به شخصی باشد که وقتی به کشورم بازگشت معادل آن چه را به مستحقین داده به وی بدهم، چه طور؟

✓ جواب: وکیل کردن دیگری جهت پرداخت فطریه از طرف شما مانعی ندارد و احتیاط واجب آن است که در ماه رمضان فطره را ندهد ولی اگر پیش از رمضان یا در ماه رمضان به فقیر قرض بدهد (به این صورت که به او بگوید قرض می دهم و شب عید فطر شما را برئ الذمه می کنم) و بعد از آن که فطره بر او واجب شد، طلب خود را بابت فطره حساب کند، مانعی ندارد.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , پرداخت زکات فطره قبل از حلول ماه شوّال

⮜ پرداخت زکات فطره قبل از حلول ماه شوّال

❖ سوال16: با توجه به امکان پرداخت زکات فطره از طریق درگاه پرداخت اینترنتی وجوهات شرعی پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، آیا می توان قبل از حلول ماه شوّال اقدام به واریز آن نمود؟

✓ جواب: چون به صورت امانت دریافت می شود و بعد از حلول ماه شوّال صرف در مورد مصرف آن می کنند، مانعی ندارد؛ البته پرداخت کننده بعد از حلول ماه شوال نیت کند که آن امانت به عنوان فطره باشد.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , پرداخت فطریه توسط نانخور

⮜ پرداخت فطریه توسط نانخور

❖ سوال17: من نانخور پدرم هستم و فطریه من بر گردن پدرم است. آیا می توانم فطریه ام را خودم بدهم؟

✓ جواب: صحیح نیست؛ بله اگر با اجازه پدر و از طرف او فطره خودتان را بدهید، مانع ندارد و از عهده پدر ساقط می شود.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , فطریه مهمان

⮜ فطریه مهمان

❖ سوال18: فطریه مهمان برعهده کیست؟

✓ جواب: در صورتی که نانخور میزبان محسوب نشود، بر عهده خودش است.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , فطریه مهمان شب عید فطر

⮜ فطریه مهمان شب عید فطر

❖ سوال19: آیا فطریه مهمان شب عید فطر هم بر عهده میزبان است؟

✓ جواب: مهمان یک شبه نان خور محسوب نمی شود لذا زکات فطره او بر میزبان واجب نمی شود.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , ملاک در نانخور محسوب شدن میهمان

⮜ ملاک در نانخور محسوب شدن میهمان

❖ سوال20: مهمان چند شب درمنزل میزبان باشد، نانخور محسوب می شود؟

✓ جواب: اگر به حدی باشد که مهمان عرفا، نان خور محسوب شود، فطریه او بر عهده میزبان است و تشخیص موضوع بر عهده مکلف است.

❁❁❁❁❁

❖ سوال21:اگر یک شب قبل از عید و روز عید و یک شب هم بعد از عید فطر بماند، آیا نانخور محسوب می شود؟

✓ جواب: به طور کلی اگر مهمانی شب عید فطر، متصل به مهمانی شب های گذشته یا آینده باشد و به حدی که مهمان، عرفا نان خور محسوب شود، فطریه او بر عهده میزبان است و تشخیص موضوع بر عهده مکلف است.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , مهمان شدن بعد اذان مغرب

⮜ مهمان شدن بعد اذان مغرب

❖ سوال22: اگر مهمان بعد از اذان مغربِ شب عید وارد منزل میزبان شود و افطار را منزل میزبان باشد و سه شب بماند، آیا نانخور محسوب می شود؟

✓ جواب: در فرض سؤال فطریه او بر عهده میزبان نیست.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , فطریه جنین

⮜ فطریه جنین

❖ سوال23: آیا برای جنین لازم است فطریه پرداخت شود؟

✓ جواب: فطریه جنین واجب نیست.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , زکات فطره زن تأمین کننده مخارج زندگی

⮜ زکات فطره زن تأمین کننده مخارج زندگی

❖ سوال24: اگر زن به جهت نیاز شوهر، در تأمین مخارج زندگی کمک کند؛ چه کسی باید زکات فطره آنها را بدهد؟

✓ جواب: اگر زن نان خور شوهر محسوب شود، باید شوهر در صورت توانایی زکات فطره خود و همسرش را بدهد و اگر زن نان خور شوهر و کس دیگری نباشد، باید خودش زکات فطره اش را بدهد.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , عدم پرداخت فطره و تکلیف زن و فرزند

⮜ عدم پرداخت فطره و تکلیف زن و فرزند

❖ سوال25: پدری که زکات فطره نمی دهد، تکلیف زن و فرزند او چه می شود؟

✓ جواب: بر آنان تکلیفی نیست و لازم نیست فطره بدهند.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , پرداخت فطریه خود از طرف پدر

⮜ پرداخت فطریه خود از طرف پدر

❖ سوال26: کسی که فطریه اش بر عهده پدر است، اگر پدر فطریه ندهد، چنانچه با اجازه پدر فطریه را خودش بدهد، آیا کافی است و از عهده پدر ساقط است؟

✓ جواب: اگر از طرف پدر فطره خودش را بدهد، مانع ندارد و از عهده پدر ساقط می شود.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , فراموشی در پرداخت زکات فطره

⮜ فراموشی در پرداخت زکات فطره

❖ سوال27: فراموش کرده ایم زکات فطره بپردازیم، حکم آن چیست؟

✓ جواب: اگر زکات فطره را جدا کرده اید همان را بپردازید و اگر جدا نکرده اید، بنا بر احتیاط واجب باید بدون نیت ادا و قضا جدا کرده و با قصد قربت بپردازید.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , پرداخت ننمودن زکات فطره

⮜ پرداخت ننمودن زکات فطره

❖ سوال28: کسی که تا ظهر عید فطریه را پرداخت نکرده و جدا هم نکرده است، تکلیفش چیست؟

✓ جواب: بنا بر احتیاط واجب باید بدون نیت ادا و قضا جدا کرده و با قصد قربت بپردازید.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , منتقل کردن فطریه به شهر دیگر

⮜ منتقل کردن فطریه به شهر دیگر

❖ سوال29: آیا می توان زکات فطره را به فقیری که خارج از شهر یا در شهر دیگر زندگی می کند داد؟

✓ جواب: پرداخت فطریه در شهر دیگر اشکال ندارد، ولی اگر فطریه را جدا کرده است و در شهر خود دسترسی به فقیر دارد، بنا بر احتیاط واجب نباید به شهر دیگر منتقل کند.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , کارت به کارت نمودن فطریه

⮜ کارت به کارت نمودن فطریه

❖ سوال30: کسی زکات فطره را به صورت پول نقد کنار گذاشته و حالا می خواهد کارت به کارت کند، آیا جایز است؟

✓ جواب: همان را بپردازید.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , تقسیم مبلغ فطریه

⮜ تقسیم مبلغ فطریه

❖ سوال31: آیا مبلغ فطریه را می توان بین چند نفر تقسیم کرد؟

✓ جواب: بنابر احتیاط کمتر از یک صاع یا قیمت آن به فقیر داده نشود.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , مصرف زکات فطره در درمان بیمار مستمند

⮜ مصرف زکات فطره در درمان بیمار مستمند

❖ سوال32: اگر شخصی وضع مالی خوبی ندارد و برای مداوای بیماری بچه اش که هزینه زیادی دارد نیازمند پول است، آیا پرداخت فطریه به او جایز است؟ و اگر بعداً معلوم شود که اصلاً او مستحق نبوده حکم چیست؟

✓ جواب: اگر فقیر است، می توانید فطریه خود را به او بدهید و اگر بعداً بفهمید فقیر نبوده چنانچه مالی را که به او داده اید از بین نرفته باشد، می توانید پس بگیرید و به مستحق بدهید و اگر نتوانید پس بگیرید، باید از مال خودتان فطره را بدهید.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , پرداخت فطریه و کفاره به افراد تحت پوشش بهزیستی

⮜ پرداخت فطریه و کفاره به افراد تحت پوشش بهزیستی

❖ سوال33: خواهری دارم که به دلیل بیماری ام اس، عضو بهزیستی است. آیا می تواند زکات فطریه و کفاره را دریافت کند؟

✓ جواب: اگر فقیر باشد، می تواند فطریه و کفاره دریافت کند؛ البته نسبت به کفاره باید با مبلغی که دریافت می کند به مقدار همان وزنی که بابت آن، پول برای کفاره داده اند، طعام تهیه کند.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , پرداخت زکات فطره به خویشاوندان

⮜ پرداخت زکات فطره به خویشاوندان

❖ سوال34: آیا جایز است زکات فطره را به عنوان هدیه، به خویشاوندان آبرومند و مستحق داد؟

✓ جواب: می تواند به عنوان هدیه بدهد و لازم نیست به او بگوید زکات فطره است؛ ولی باید در نیّت قصد زکات کند.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , پرداخت فطریه به عنوان اقساط وام

⮜ پرداخت فطریه به عنوان اقساط وام

❖ سوال35: در صندوق قرض الحسنه مسجد هر سال تعدادی از وام گیرندگان اقساط خود را به دلائلی که نمی دانیم، پرداخت نمی کنند، آیا دادن مقداری فطریه برای اقساط این افراد به صندوق جایز است؟

✓ جواب: بنابر احتیاط واجب نمی شود داد ولی اگر فقیر باشند می توان قسط آنان را پرداخت کرد.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , پرداخت فطریه به پدر و مادر یا بالعکس

⮜ پرداخت فطریه به پدر و مادر یا بالعکس

❖ سوال36: دادن زکات فطره از سوی پدر ومادر به فرزند فقیر یا بالعکس اشکال دارد؟

✓ جواب: اگر فرزندان فقیر باشند، پدر و مادر باید مخارج واجب آنان را بپردازند و نمی توان چیزی از زکات فطره را بابت مخارج واجب زندگی به آنها داد ولی پرداخت زکات فطره به آنان برای مایحتاجی که تأمین آن بر پدر و مادر واجب نیست اشکال ندارد؛ و اگر پدر و مادر فقیر باشند و فرزند دارا باشد نیز حکم مسأله مانند صورت قبل است.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , مصرف زکات فطره

⮜ مصرف زکات فطره

❖ سوال37: همیشه مقدار یک سوم زکات فطریه جمع آوری شده برای مخارج مسجد برداشته می شود (با اینکه مسجد دارای موقوفات و در آمد ختم می باشد) آیا صحیح است؟

✓ جواب: احتیاط این است که آن را به فقرای شیعه بدهند.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , مصرف زکات فطره در امور فرهنگی

⮜ مصرف زکات فطره در امور فرهنگی

❖ سوال38: آیا جایز است زکات فطره را در امور فرهنگی و مذهبی که باعث نشر معارف دین می شود صرف کرد؟

✓ جواب: احتیاط واجب در پرداخت به فقیر شیعه است.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , پرداخت فطریه به فقیرغیر شیعه

⮜ پرداخت فطریه به فقیرغیر شیعه

❖ سوال39: آیا می توان فطریه را به فقیر غیر شیعه داد؟

✓ جواب: در صورت امکان فطریه بنابر احتیاط واجب فقط به فقیر شیعه اثنی عشری داده می شود.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , پرداخت اشتباهی فطریه به غیر فقیر

⮜ پرداخت اشتباهی فطریه به غیر فقیر

❖ سوال40: اگر در تشخیص فقیر اشتبا کردیم و یا فقیری بود که شرایط دریافت فطریه را نداشت، اگر فطریه را مصرف کرده باشد، آیا او ضامن فطریه دهنده می شود؟

✓ جواب: اگر دریافت کننده می دانسته آنچه به او داده می شود زکات فطره است یا احتمال آن را می داده، ضامن است و الا ضمانی بر دریافت کننده نیست.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , پرداخت فطریه به سادات فقیر

⮜ پرداخت فطریه به سادات فقیر

❖ سوال41: آیا فطریه را به سادات فقیر می توان داد؟

✓ جواب: غیر سادات نمی توانند به سادات فطریه پرداخت نمایند.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , فطریه همسر سید

⮜ فطریه همسر سید

❖ سوال42: شخصی غیر سید که تا الآن اشتباهاً سهم فطریه همسر سیده خود را به صندوق فطریه سادات می انداخته، الآن چه وظیفه ای دارد؟

✓ جواب: اگر فطریه را به سید داده کفایت نمی کند و باید مجدداً پرداخت کند.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , فطریه سید

⮜ فطریه سید

❖ سوال43: بنده سید هستم و همسرم سید نیستند. می خواستم بدانم زکات فطریه همسرم را جزو فطریه سادات باید پرداخت نمایم یا جزو فطریه غیر سادات؟

✓ جواب: در فطریه، سرپرست ملاک است؛ اگر سرپرست سید باشد می تواند هم به سید و هم به غیر سید زکات فطره را بدهد.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , نماز عید در عصر غیبت

⮜ نماز عید در عصر غیبت

❖ سوال44: نماز عید فطر و قربان و نماز جمعه، از کدام نوع از واجبات است؟

✓ جواب: در عصر حاضر نماز عید فطر و قربان مستحب است، ولی نماز جمعه واجب تخییری است، یعنی مکلف مخیّر بین نماز جمعه و نماز ظهر است.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , تکرار نماز عید فطر

⮜ تکرار نماز عید فطر

❖ سوال45: آیا می توان نماز عید فطر را در دو مکان امامت کرد؟

✓ جواب: جوازتکرار نماز جماعت به خاطر مأمومین دیگر در نماز عید محل اشکال است.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , قضای نماز عید فطر

⮜ قضای نماز عید فطر

❖ سوال46: وقت نماز عید فطر چه زمانی است و آیا اگر در وقت خوانده نشود قضا دارد؟

✓ جواب: وقت آن از طلوع خورشید تا اذان ظهر است و اگر در این وقت خوانده نشود، قضا ندارد.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , اقامه نماز عید توسط ائمه جماعات مساجد

⮜ اقامه نماز عید توسط ائمه جماعات مساجد

❖ سوال47: در گذشته معمول بود که هر امام جماعتی نماز عید فطر را در مسجد خودش اقامه می کرد، آیا در حال حاضر اقامه نماز عید فطر و قربان توسط ائمه جماعات جایز است و به چه نیتی خوانده می شود؟

✓ جواب: جایز است نمایندگان ولی فقیه که از طرف وی مجاز در اقامه نماز عید هستند و همچنین ائمه جمعه منصوب از طرف او نماز عید را در عصر حاضر به صورت جماعت اقامه نمایند، ولی احوط این است که غیر آنان آن را فرادی بخوانند و به جماعت خواندن آن به قصد رجاء نه به قصد ورود، اشکال ندارد. بله، اگر مصلحت اقتضا کند که یک نماز عید در شهر برگزار شود، بهتر است که غیر از امام جمعه منصوب از طرف ولی فقیه، کسی متصدی اقامه آن نشود.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , امامت نماز عید از طرف غیر منصوب

⮜ امامت نماز عید از طرف غیر منصوب

❖ سوال48: آیا در حال حاضر و بسط ید ولی فقیه، اقامه نماز عید فطر و قربان فقط توسط ولی فقیه و نمایندگان وی که مجاز به اقامه هستند باید انجام شود یا این که ائمه جماعات هم در مساجد و جاهای دیگر می توانند اقامه نمایند؟

✓ جواب: اقامه نماز عید برای غیر منصوبان از طرف ولی فقیه به قصد رجا، نه به قصد ورود، اشکال ندارد اگرچه بهتر است که غیر از منصوب از طرف ولی فقیه کسی متصدّی اقامه آن نشود.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , خطبه نماز عید فطر

⮜ خطبه نماز عید فطر

❖ سوال49: آیا ایراد خطبه توسط امام جماعت در نماز عید فطر واجب است؟

✓ جواب: واجب نیست؛ بلکه اگر در زمان غیبت امام معصوم علیه السلام رجاء به جماعت بخوانند، دو خطبه بعد از آن را رجاء به جا می آورند؛ و ترک این خطبه ها در زمان غیبت، جایز است. البته اگر منصوب از طرف ولی فقیه باشد به قصد ورود هم جائز است.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , ایراد خطبه قبل از نماز عید

⮜ ایراد خطبه قبل از نماز عید

❖ سوال50: اگر در نماز عید فطر خطبه ها را قبل از نماز بخوانند (زیرا بعد از نماز مردم پراکنده می شوند)، آیا نماز باطل می شود؟

✓ جواب: جایز نیست خطبه های نماز عید قبل از نماز خوانده شود؛ و ترک خطبه ها در زمان غیبت جایز است.

احکام فطریه و عید و نماز عید فطر - امام خامنه ای , مکان نماز عید فطر

⮜ مکان نماز عید فطر

❖ سوال51: خواندن نماز عید فطر در مسجد و زیر سقف افضل است یا زیر آسمان؟

✓ جواب: کراهت دارد نماز عید را زیر سقف بخوانند.

Share