سرود کودکان کتابخوان / هفته کتاب (باکلام، بیکلام، متن)

سرود « کودکان کتابخوان » از آلبوم سرود آوای مدرسه 8 با آهنگسازی ناصر فلاحی و شعری از عباس یمینی شریف

سرود کودکان کتابخوان / هفته کتاب (باکلام، بیکلام، متن)

سرود « کودکان کتابخوان » از آلبوم سرود آوای مدرسه 8 با آهنگسازی ناصر فلاحی و شعری از عباس یمینی شریف شاعر کودکان و نوجوانان به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی

سرود کودکان کتابخوان / هفته کتاب (باکلام، بیکلام، متن)

متن سرود کودکان کتابخوان

ما کودکانیم 
شیرین زبانیم
تنها و با هم
کتاب می خوانیم

ما در دبستان 
شادیم و خندان
چون گل که دارد
جا در گلستان

گفتار ما خوب 
هر کار ما خوب 
با هر کسی هست
رفتار ما خوب 

پدیدآورنده: 
Share