پیام تبریک روز کتاب و کتاب خوانی / روز کتابدار

به بهانه 24 آبان ماه؛
پیام تبریک روز کتاب و کتاب خوانی / روز کتابدار
انسان های بزرگ می توانند دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون آب و یک عمر بدون پول زندگی کنند، اما بدون کتاب نمی توانند حتی یک لحظه زنده بمانند.

پیام تبریک روز کتاب و کتاب خوانی / روز کتابدار

به مناسبت آغاز هفته کتاب و کتابخوانی (از ۲۴ آبان تا ۲ آذر) بسته پیام تبریک روز کتاب و کتاب خوانی جهت استفاده شما عزیزان تقدیم حضورتان می گردد....

بیشتر بخوانید: ویژه هفته کتاب و کتابخوانی - ویژه نامه یار مهربان

پیام تبریک روز کتاب و کتاب خوانی / روز کتابدار

شرط مطالعه کتاب خوب، نخواندن کتاب بد است؛ زیرا زندگی کوتاه است و فرصت و توان محدود.

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

پیام تبریک روز کتاب و کتاب خوانی

انسان های بزرگ می توانند دو دقیقه بدون هوا، دو هفته بدون آب و یک عمر بدون پول زندگی کنند، اما بدون کتاب نمی توانند حتی یک لحظه زنده بمانند.

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

پیام تبریک روز کتاب و کتاب خوانی

کتاب، معلمی دلسوز است که در فضای اندیشه ها بال می گشاید.

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

پیام تبریک روز کتاب و کتاب خوانی

مطالعه، یگانه راهی است برای آشنایی و گفتگو با بزرگان روزگار که قرن ها پیش در دنیا به سر برده و اکنون در زیر خاک منزل دارند.

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

پیام تبریک روز کتاب و کتاب خوانی

کتاب، غذای روح است و روح از کتاب زنده است. کتاب، یار مهربانی ست که در همه احوال، دستگیر و همدم دلتنگیهاست؛ یاری که اگر تو بخواهی، هیچ گاه رهایت نمی کند.

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

پیام تبریک روز کتاب و کتاب خوانی

کسی که به کتاب ها تسلی و آرامش یابد، هرگز آرامش خود را از دست نخواهد داد.

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

پیام تبریک روز کتاب و کتاب خوانی

کیفیت زندگی شما را دو چیز تعیین می کند: کتاب هایی که می خوانید و انسان هایی که ملاقات می کنید.

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

پیام تبریک روز کتاب و کتاب خوانی

کتاب هدیه ایست که بارها و بارها باز می شود.

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

پیام تبریک روز کتاب و کتاب خوانی

کتابی که می خوانی، نباید به جای تو فکر کند، بلکه باید تو را به اندیشیدن وادارد.

روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

پیامک هفته کتاب و کتابخوانی

اگر مادر نباشد جسم انسان ساخته نمی شود و اگر کتاب نباشد روح بشر پرورش نمی یابد.

روز کتابخوانی مبارک

پیامک هفته کتاب و کتاب خوانی

کتاب را نخوانید که بخوانید!

کتاب را بخوانید که بیدار شوید.

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

پیام تبریک هفته کتاب و کتاب خوانی

انیس گنج تنهایی کتاب است

فروغ صبح دانایی کتاب است

روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

اس ام اس روز کتاب و کتابخوانی

خوشبخت کسی است که به یکی از این دو چیز دسترسی دارد، یا کتاب های خوب و یا دوستانی که اهل کتاب باشند.

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

اس ام اس روز کتاب و کتاب خوانی

در دنیا لذتی که با لذت مطالعه برابری کند، وجود ندارد.

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

پیام تبریک روز کتاب و کتابخوانی

کتاب باید تبری برای درهم شکستن دریای منجمد وجودمان باشد.

روز کتاب و کتابخوانی گرامی باد

پیامک روز کتاب و کتاب خوانی

کتاب، پرنده ای ست که روح را به ابدیت پیوند می زند و خورشید را به آسمان تنهایی مان می کشاند تا در این خلوت، گرم زندگی و هیجان بمانیم.

روز کتاب و کتابخوانی مبارک

Share