موشن گرافیک | کتاب نخوانی (۱) - سرانه مطالعه در ایران و سایر کشور

دریافت ویدئو
به نظر شما علت کمبود مطالعه در ایران چیست؟

موشن گرافیک | کتاب نخوانی (۱) - سرانه مطالعه در ایران و سایر کشور

مقایسه ی سرانه ی مطالعه در ایران با سایر کشورها به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی، کاری از خانه طراحان انقلاب اسلامی

به نظر شما علت کمبود مطالعه در ایران چیست؟

ویژه هفته کتاب و کتابخوانی - ویژه نامه یار مهربان

Share