انیمیشن تربیت کودک/ کودکان مسئولیت پذیر

دریافت ویدئو
دانلود فایلاندازه
فایل انیمیشن تربیت کودک / کودکان مسئولیت پذیر12.44 مگابایت
بچه ها باید در هر دوره ای از زندگی و در مواجهه با هر موقعیت و بحرانی بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند

انیمیشن تربیت کودک/ کودکان مسئولیت پذیر

انیمیشن دردونه ها از سری انیمیشن های تربیت کودکان این بخش : مسئولیت پذیری

بچه ها باید در هر دوره ای از زندگی و در مواجهه با هر موقعیت و بحرانی بتوانند گلیم خود را از آب بیرون بکشند، اما برای این که فرزندانمان بتوانند به خوبی از پس مسئولیت های خود در زندگی برآیند و کودکان مسئولیت پذیری باشند باید از دوران کودکی حس مسئولیت پذیری را در آنان تقویت کرد...

Share