نرم افزار/ آثار و برکات سیدالشهداء علیه السلام

موضوع: 
آثار و برکات سیدالشهداء علیه السلام

آثار و برکات سیدالشهدا
مشخصات کتاب:
سرشناسه : رجالی تهرانی علیرضا، 1346 - 
عنوان و نام پدیدآور : آثار و برکات سیدالشهدا در دنیا و آخرت علیرضا رجالی تهرانی 
مشخصات نشر : قم نبوغ 1379. 
مشخصات ظاهری : 127 ص. 
شابک : 3000 ریال 964-6167-62-4 : ؛ 4000 ریال (چاپ چهارم) ؛ 9000 ریال (چاپ هشتم) 
یادداشت : چاپ قبلی نبوغ 1379 (128 ص ).
یادداشت : چاپ چهارم 1381.
یادداشت : چاپ هشتم: 1385.
یادداشت : کتابنامه ص 127.
موضوع : حسین بن علی (ع)، امام سوم، 4 - 61ق -- کرامت ها
رده بندی کنگره : BP41/75 /ر3آ2 1379 ‮ 
رده بندی دیویی : 297/953
شماره کتابشناسی ملی : م 79-21551

عناوین اصلی کتاب شامل:
مقدمه؛ آثار و برکات فردی سیدالشهدا؛ چراغ هدایت و کشتی نجات ؛ محبت مکنون؛ سیدالشهدا، پدر امامان نه گانه ؛ شفاعت؛ دوستداران حسین و دوستان دوستداران او بهشتی اند؛ آثار و برکات اخلاقی- تربیتی سیدالشهدا؛ ایجاد اخلاق جدید در جامعه مسلمین ؛ احساس گناه در بین مسلمین؛ ازدیاد محبوبیت سیدالشهدا و خاندان وحی ؛ آثار و برکات سیاسی- اجتماعی سیدالشهدا؛ بقای شریعت اسلام؛ تفسیر و احیای اسلام و امر به معروف و نهی از منکر؛ دمیدن روح استقامت و آزادیخواهی؛ قیام حسینی الگوی قیامهای مقدس دیگر؛ بیداری خفتگان؛ شکست یزید و یزیدیان ؛ رهایی از جهالت و ضلالت؛ آثار و برکات زیارت سیدالشهدا؛ سخنی پیرامون زیارت سیدالشهدا؛ آرامش بخشیدن به زائر؛ در امان خدا بودن؛ زائر خدا محسوب شدن؛ برآورده شدن حاجات و دفع پریشانی؛ زیادتی در عمر و رزق؛ آمرزش گناهان؛ محسوب نشدن ایام زیارت از عمر زائر؛ حفاظت زائر در دنیا و آخرت؛ عنایت و توجه سیدالشهدا؛ خیر و برکت زیاد؛ برابری زیارت قبر حسین با حج؛ نام زائر در اعلی علیین ثبت می شود؛ غرق شدن در رحمت الهی؛ دعای معصومین برای زائر؛ تجلی خدا؛ سعادت؛ تأثیر زیارت در روز عاشورا؛ قرار گرفتن در جوار پیامبر و علی و فاطمه؛ تأثیر زیارت در روز قیامت؛ رهایی از شداید قیامت؛ نجات از آتش جهنم؛ آثار و برکات مرقد شریف سیدالشهدا؛ سخنی پیرامون مرقد سیدالشهدا؛ مرقد حسینی، نیروبخش است؛ محل نزول فرشتگان الهی؛ نماز قبول می شود؛ تمام خواندن نماز؛ اجابت دعا و برآورده شدن حاجت؛ آثار و برکات تربت پاک سیدالشهدا؛ سخنی پیرامون تربت سیدالشهدا؛ تأثیر تماس اعضای بدن با تربت؛ سجده بر تربت؛ شفا یافتن؛ تأثیر کام برداشتن اطفال با تربت؛ تأثیر تربت حسین، همراه جنازه؛ تسبیح تربت؛ آثار و برکات عزاداری و گریه بر سیدالشهدا؛ سخنی پیرامون عزاداری و گریه بر سیدالشهدا؛ حفظ رمز نهضت حسینی؛ ازدیاد محبت به امام، و تنفر از دشمنان آن حضرت؛ آشنایی با حقیقت دین و نشر آن؛ آمرزش گناهان؛ سکونت در بهشت؛ شفا یافتن؛ گریه کننده بر حسین، در قیامت گریان نیست؛ امان از سکرات موت و آتش دوزخ؛ تأثیر شعر سرودن در عزای حسینی؛ پاورقی

Share