خدایی خدا غریبه با صدای مجتبی رمضانی (کلیپ، صوت، متن)

دریافت ویدئو
خدایی خدا غریبه از مداحی های کم نظیر شور در نقد برخی از ناهنجاری های فرهنگی جامعه با نوای گرم حاج مجتبی رمضانی - فتوکلیپ اثرگذار غریبه ...

خدایی خدا غریبه با صدای مجتبی رمضانی - فتوکلیپ شور غریبه + صوت

خدایی خدا غریبه از مداحی های کم نظیر شور در نقد برخی از ناهنجاری های فرهنگی جامعه با نوای گرم حاج مجتبی رمضانی - در این پست می توانید علاوه بر متن اشعار آن فایل های صوتی و فتوکلیپ اثرگذار غریبه را دانلود نمائید...

خدایی خدا غریبه با صدای مجتبی رمضانی - فتوکلیپ شور غریبه + صوت

غریبه چونکه ما عاشقش نشدیم... غریبه

بنده ی لایقش نشدیم ... غریبه                                 رهرو ِصادقش نشدیم ... غریبه
امون ز غفلت امون ز تهمت ...                           از دست ما تو غیبته حضرت حجت ...
گناه شد عادت.... غیبت عبادت ...                         جالب اینه گذاشتیم سر خدا هم منت ...
هرجا ریا شد به اسم خدا شد ...                            همه دُکان وا کرده ایم حتی تو هئیت ...
چیو ببینه؟؟؟!! دله سیاهو یا رو زبون اللهم ارزقنا شهادت ...
 از امر به معروف ترسیدیم ... حاجیو دور شیطان گردیدیم ...
 همسایه یتیمُ و سیر خوابیدیم ... ما به زمین خورده خندیدیم ...
خدا نفهمیدیم .... خدا نفهمیدیم ... خدا نفهمیدیم ...
... ... ...

خدایی خدا غریبه ... خدایی خدا غریبه ... 

 خدایی خدا غریبه با صدای مجتبی رمضانی - فتوکلیپ شور غریبه + صوت

 غریبه ...
چونکه راحت گناه کردیم ...
غریبه ...
به نامحرم نگاه کردیم ...
 غریبه ...
 نامه فقط سیاه کردیم ...
فروختیم ایمان ... خریده ایم نان ... خاک میخوره به  روی طاقچه هامون قرآن ...                              
سحر نه حالی... نه خمس مالی ... اسممونم گذاشتیم عبد شاه مردان ...
شیعۀ حرفی ... آدم برفی ...
هنوز نمک نخورده می شکنیم نمکدان ...
یه پا تو محراب ... یه پا لب آب ... رو به روی عکس شهید، عکس شهیدان ...
بگو خدا غرق امیدم کن ...
بی خریدارم خریدم کن ...
پیش حسین رو سفیدم کن...  نذر ابالفضل رشیدم کن ...
خدا شهیدم کن ... خدا شهیدم کن ... خدا شهیدم کن ...
... ... ... خدایی خدا غریبه ... خدایی خدا غریبه ... 

غریبه ...
  که دوستش داریم واسه حاجت ...
غریبه ...
 می پرستیمش برا جنت ...
غریبه...
 که به تنهایی کرده عادت ...
تو راه پاکی ... زدیم به خاکی ...
چه عاشقی؟! چه مجنونی؟! چه سینه چاکی؟!
جای حرم کیش ... جای پرچم دیش .... چه ساده بر مقدسات میشه حتاکی!!!!
این وضعِ ناموس ... کو کفِ افسوس؟!!!
نکشیدیم خجالت از چادر خاکی!!!!
دیگه شیطان شد ایاک نعبد ... ببین خدا رو ول کردیم می گردیم با کی؟؟؟؟!!!
بگو خدا رحمی، به حالم کن....
لکه ننگم زلالم کن ... عشق خودت رو مدالم کن .... بُکُشُ و در علقمه چالم کن...
خدا حلالم کن .... خدا حلالم کن ... خدا حلالم کن ...

Share

دیدگاه‌ها

غریبه چون که ما عاشقش نشدیم......
گذاشتیم سر خدا منت....