عکس نوشت / کتاب

کتاب

امام على عليه السلام:  الكُتُبُ بَساتِينُ العُلَماءِ؛
كتابها، بوستانهاى دانشمندانند.

منبع:غررالحكم، حدیث ۹۹۱.

 

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

Share