نرم افزار/ کتاب خزائن نراقی

موضوع: 
کتاب خزائن نراقی

کتاب «خزائن»، نوشته ملااحمد نراقی، در حقیقت کشکولی است با موضوعات متنوع که برخی از مطالب آن، به زبان فارسی و برخی دیگر به زبان عربی نگاشته شده است.
این اثر گرانبها که یکی از نفیس ترین مجموعه های علمی و ادبی بوده دارای مطالب مهمی در علوم مختلف از جمله فقه، حدیث، نجوم و علوم غریبه همچون جفر، کیمیا و…است که توسط علامه ذالفنون حسن حسن زاده آملی دوبار تصحیح شده تا قابل استفاده باشد.
انگیزه مؤلف از تالیف این کتاب، گرد آوردن مجموعه ای بوده است متنوع و مفرح که مطالعه، آن غبار خستگی را از خاطر دانش پژوهان بزداید و گره اندوه را از پیشانی آنان بگشاید. این کتاب، دومین بار است که توسط آیت الله حسن زاده آملی، تصحیح شده و تعلیقاتی بر آن نگاشته شده است و در سال ۱۳۷۶ ه.ش، به پایان رسیده است.

عللاقه مندان می توانند این کتاب را از طریق لینک پائین دانلود نمایند...

دانلود فایلاندازه
Binary Data نرم افزار/ کتاب خزائن نراقی - اندروید5.68 مگابایت
Share

دیدگاه‌ها

313

برنامه دانلود میشود اما نصب نمیشود در موبایل،در صورت امکان پیگیری نمائید

برنامه دانلود میشود اما نصب نمیشود در موبایل،در صورت امکان پیگیری نمائید