کلیپ تصویری / زائر امام حسین علیه السلام - استاد فاطمی نیا

دریافت ویدئو

ارزش زائر امام حسین علیه السلام  و خشم امام  بابت بد رفتاری خادم با زائر

Share