پوستر / کتاب مضر

کتاب مضر

رهبر معظم انقلاب: بعضی کتاب‌ها مضر است؛ مجموعه‌ای که متصدی امر کتاب است، نمی‌تواند با اتکاء به این فکر که ما آزاد می‌گذاریم، خودشان انتخاب کنند، هر کتاب مضری را وارد بازار کتابخوانی کند.

 

نکته: برای دانلود و دیدن تصویر در اندازه اصلی روی آن کلیک کنید

Share