صوت و متن/ روضه حضرت حر علیه السلام - استاد فاطمی نیا