نماهنگ شب جمعه محمود کریمی تصویری

نماهنگ «شب جمعه» با نوای حاج محمود کریمی

نماهنگ «شب جمعه» با نوای حاج محمود کریمی