سرود و نماهنگ

میلاد امام رضا علیه السلام - ویژه نامه شمس الشموس

میلاد امام رضا علیه السلام - ویژه نامه شمس الشموس

امام رضاعلیه السلام

آفتاب هشتم/ ویژه نامه چندرسانه ای ولادت امام رضا علیه السلام

ماه رجب , ویژه نامه این الرجبیون

ویژه نامه این الرجبیون، ویژه ماه رجب شامل مقالات، سخنرانی، احادیث، اشعار، پیامک و...

نماهنگ سرود «غدیرانه» از گروه سرود پسران میعاد (فیلم، صوت، متن)

نماهنگ سرود «غدیرانه» | ویژه عید غدیر (فیلم، صوت، متن)

نماهنگ عید غدیر | «انتخاب خدا» - حسین راعی (فیلم، صوت، متن)

نماهنگ عید غدیر | «انتخاب خدا» - حسین راعی (فیلم، صوت، متن)

نماهنگ «غدیری ام» از گروه سرود طلایه داران ولایت (فیلم، صوت، متن)

نماهنگ «غدیری ام» از گروه سرود طلایه داران ولایت (فیلم، صوت، متن)

نماهنگ عید غدیر خم | «حضرت بابا» - گروه سرود دختران میعاد (فیلم، صوت، متن)

نماهنگ عید غدیر خم | «حضرت بابا» - گروه سرود دختران میعاد (فیلم، صوت، متن)

نماهنگ عید غدیر | «عشق بین المللی» - گروه سرود رهپویان حرم (فیلم، صوت، متن)

نماهنگ عید غدیر | «عشق بین المللی» - گروه سرود رهپویان حرم (فیلم، صوت، متن)

نماهنگ عید غدیر 1402 | «علی جان» - گروه سرود تبار میرزا (فیلم، صوت، متن)

نماهنگ عید غدیر 1402 | «علی جان» - گروه سرود تبار میرزا (فیلم، صوت، متن)

نماهنگ عید غدیر | «بی نظیر» - گروه سرود فطرس قم (کلیپ، صوت، متن)

نماهنگ عید غدیر | «بی نظیر» - گروه سرود فطرس قم (کلیپ، صوت، متن)