دانلود دعای کمیل

دعای کمیل با نوای حاج مهدی سماواتی

دعای کمیل با نوای حاج مهدی سماواتی (فیلم، صوت، متن و ترجمه)

دعای کمیل با نوای محمد حسین پویانفر

دعای کمیل با نوای محمد حسین پویانفر (فیلم، صوت، متن)

دعای کمیل

صوت/ دعای کمیل - شیخ باقر مقدسی

دعای کمیل - علی فانی، محسن فرهمند، مصطفی الموسوی

دعای کمیل با صدای علی فانی، محسن فرهمند، مصطفی الموسوی (کلیپ، صوت، متن و ترجمه)

دعای کمیل با صدای علی فانی، استاد فرهمند، مصطفی موسوی

دعای کمیل با صدای علی فانی، استاد فرهمند، مصطفی موسوی (کلیپ، صوت، متن)

سیدمهدی میرداماد

موضوع : دعای کمیل
با نوای سید مهدی میرداماد
زمان : 36:53

دعای کمیل

قرائت دعای کمیل از مسجد مقدس جمکران
پخش از: شبکه ۵
مدت: ۳۳' دقیقه

 

دعای کمیل؛ غلامرضازاده

فیلم/ قرائت دعای کمیل با نوای گرم حاج محمدرضا غلامرضازاده
قاری دعاهای کمیل در مدینه منوره