خشک شدن دریاچه ارومیه

ببینید | پاسخ به ابهامات و سؤالات پيرامون خشک‌شدن درياچهٔ اروميه

ببینید | پاسخ به ابهامات و سؤالات پيرامون خشک‌شدن درياچهٔ اروميه

ببینید | اهداف باکو - آنکارا - تل‌آویو از قومی‌سازی فاجعه ملی خشک‌شدن دریاچه ارومیه (۲) - دکتر احمد

ببینید | اهداف باکو - آنکارا - تل‌آویو از قومی‌سازی فاجعه ملی خشک‌شدن دریاچه ارومیه (۲) - دکتر احمد ک

ببینید | دریاچه ارومیه - بخش اول

ببینید | دریاچه ارومیه - بخش اول - چرا در این مقطع زمانی موضوع دریاچه ارومیه مطرح شد؟!

ببینید | تلاش برخی از کشورها برای قومی کردن فاجعه ملی «خشک شدن دریاچه ارومیه» (۱) - دکتر احمد کاظمی

ببینید | تلاش برخی از کشورها برای قومی کردن فاجعه ملی «خشک شدن دریاچه ارومیه» (۱) - دکتر احمد کاظمی

ببینید | خشک شدن دریاچه ارومیه، تبعات سدسازی‌های ترکیه و پس‌روی آب دریای کاسپین

ببینید | خشک شدن دریاچه ارومیه، تبعات سدسازی‌های ترکیه و پس‌روی آب دریای کاسپین