جشنواره مردمی فیلم عمار

بچه های ایران

فیلم کوتاه | بچه های ایران

اسلام در برابر اسلام

مستند «اسلام در برابر اسلام»؛ روایتی از دو نوع نگرش و سیاست درباره اسلام

فیلم مستند | پروژه a.r.r

فیلم مستند | «پروژه A.R.R» (رباتیک و الکترونیک)

مستند خرده روایت ها - پدری

مستند خرده روایت ها - پدری (شهید لاجوردی)

فیلم داستانی | زمزمه محبت

فیلم داستانی | زمزمه محبت (نماز و  آيات محبت)

فیلم مستند | شاگرد وفا (مدرسه و اشتغال)

فیلم مستند | شاگرد وفا (مدرسه و اشتغال)

فیلم مستند | رفاقت هایتک

فیلم مستند | رفاقت هایتک (دانش بنیان)

نماهنگ «موج خروشان»

نماهنگ «موج خروشان» از گروه سرود رویشهای انقلاب 

انیمیشن | روح شاه

انیمیشن | روح شاه

موشن گرافیک | وقتی ورق برگشت (شهید سلیمانی)

موشن گرافیک | وقتی ورق برگشت (شهید سلیمانی)