تندخوانی جزء یازدهم قران احمد دباغ

قرآن کریم, قرآن, ترتیل, تندخوانی, تحدیر, ماه رمضان, بهار قرآن

تند خوانی احمد دباغ جزء 11 (جزء یازدهم)