احکام پرستاری

روز پرستار و بهورز - ویژه نامه شکوفه های امید

روز پرستار و بهورز - ویژه نامه شکوفه های امید

حجت الاسلام فلاح زاده

موضوع : روش بیان احکام شرعی
سخنران : حجت الاسلام فلاح زاده

پرستاری

پرسش: آیا پرستار می تواند برای گرفتن نبض و فشار خون و ... به بدن نامحرم نگاه و او را لمس کند؟