کتاب الکترونیکی | «شبهات پرتکرار انقلاب اسلامی»

دانلود رایگان نسخه پی دی اف کتاب الکترونیکی «شبهات پرتکرار انقلاب اسلامی»
کتاب الکترونیکی | «شبهات پرتکرار انقلاب اسلامی»

کتاب الکترونیکی | «شبهات پرتکرار انقلاب اسلامی»

در این بخش از ضیاءالصالحین، بسته محتوایی انتخاباتی با عنوان «شبهات پرتکرار انقلاب اسلامی» بصورت نسخه پی دی اف تقدیم مخاطبان گرامی می گردد.

❖ شبهات اقتصادی  
 شبهات اقتصادی 
 شبهات اقتصادی 

کتاب الکترونیکی | «شبهات پرتکرار انقلاب اسلامی»

 

مشخصات این اثر: 

نام کتاب : شبهات پرتکرار انقلاب اسلامی

تعداد صفحات : 259

کتاب الکترونیکی | «شبهات پرتکرار انقلاب اسلامی»

ویژه نامه مرتبط : ویژه نامه انتخابهای تمدن ساز / ویژه انتخابات

Share