صوت | علم به کل شئ و حقیقت اشیاء (2) - استاد علیپور مرندی

دانلود صوت بیانات استاد حسین علیپور مرندی پیرامون «دعای کمیل» با عنوان «علم به کل شئ و حقیقت اشیاء (2)»

صوت | علم به کل شئ و حقیقت اشیاء (2) - استاد علیپور مرندی

 ✽ پیرامون مباحث «شرح دعای کمیل»، در این بخش، قسمت دوم از بیانات ارزشمند استاد حسین علیپور مرندی در ارتباط با «علم به کل شئ و حقیقت اشیاء» را به مدت 5 دقیقه با سالکان طریق معنویت به اشتراک می گذاریم. 

صوت | علم به کل شئ و حقیقت اشیاء (2) - استاد علیپور مرندی

جهت دسترسی به مجموعه بیانات استاد حسین علیپور مرندی کلیک کنید.

پدیدآورنده: 
Share