ببینید | برخورد جالب شهید سلیمانی با خانم بدحجاب در هواپیما

دریافت ویدئو
وقتی مسافرین هواپیما از برخورد زیبای حاج قاسم با یک خانم بدحجاب انگشت به دهن می مانند!

ببینید | برخورد جالب شهید سلیمانی با خانم بدحجاب در هواپیما 

در این بخش از ضیاءالصالحین، به نقل خاطره ای جذاب و تاثیرگذار از زبان سردار شهید حاج قاسم سلیمانی از برخورد ایشان با یک خانم بدحجاب می پردازیم.

shahid-soleimani-001.png

ویژه نامه پیشنهادی :  ویژه نامه الگوی ماندگار 4 / شهید حاج قاسم سلیمانی

Share