خصوصیات جامعه مهدوی - حجت الاسلام سید محمود مدنی

موضوع: 
خدا یازده امام را فرستاد تا جامعه را آماده کنند اما امام دوازدهم را نگاه داشت تا جامعه آماده بشود و امر ظهور محقق شود.

خصوصیات جامعه مهدوی - حجت الاسلام سید محمود مدنی

در این بخش از ضیاءالصالحین، سخنرانی مهدوی حجت الاسلام سید محمود مدنی با موضوع "خصوصیات جامعه مهدوی" را تقدیم مخاطبان عزیز می نماییم.

Imam-Zaman-aj-002.png

 جهت دسترسی بیشتر به مجموعه سخنرانی های حجت الاسلام سید محمود مدنی کلیک کنید.

Share