صوت/ ترتیل کل قرآن کریم - منشاوی(به تفکیک سوره ها)

اخلاق اسلامی

مشاوره و تربیت

خانواده

دین و اندیشه

تربیت و خانواده

آموزش

مشاهیر و مفاخر

نرم افزار

صوت

فیلم

تصاویر

انجمن

کتابخانه

فرهنگ و ادب

اقتصاد اسلامی

سیاست

بهداشت و سلامت

فاوا, فضای مجازی

جهاد, دفاع, شهادت

فرهنگ و ادب

تاریخ و تمدن, تقویم و روزشمار

اخلاق و عرفان

فلسفه و کلام

فقه و احکام

حقوق اسلامی

قرآن و عترت

انبیاء, امامزادگان

تربیت فرزند, خانه و خانواده

روانشناسی, جامعه شناسی, جوان و نوجوان

درسنامه

روضه مکتوب

منبر مکتوب

پاورپوینت

اخلاق اسلامی

دین و اندیشه

تربیت و خانواده

آموزش

مشاهیر و مفاخر

نرم افزار

صوت

فیلم

تصاویر

انجمن

کتابخانه

فرهنگ و ادب

اقتصاد اسلامی

سیاست

بهداشت و سلامت

فاوا

جهاد, دفاع, شهادت

فرهنگ و ادب

تاریخ و تمدن

اخلاق و عرفان

فلسفه و کلام

فقه و احکام

حقوق اسلامی

قرآن و عترت

انبیاء

امامزادگان

تربیت فرزند

روانشناسی

جامعه شناسی

درسنامه

روضه مکتوب

منبر مکتوب

پاورپوینت

اخلاق اسلامی, مشاوره و تربیت, خانواده, دین و اندیشه, تربیت و خانواده, آموزش, مشاهیر و مفاخر, نرم افزار, صوت, فیلم, تصاویر, انجمن, کتابخانه, فرهنگ و ادب, اقتصاد اسلامی, سیاست, بهداشت و سلامت, فاوا, جهاد, دفاع, شهادت, فرهنگ و ادب, تاریخ و تمدن, اخلاق و عرفان, فلسفه و کلام, فقه و احکام, حقوق اسلامی, قرآن و عترت, انبیاء, امامزادگان, تربیت فرزند, روانشناسی, جامعه شناسی, درسنامه, روضه مکتوب, منبر مکتوب, پاورپوینت

اخلاق اسلامی, مشاوره و تربیت, خانواده, دین و اندیشه, تربیت و خانواده, آموزش, مشاهیر و مفاخر, نرم افزار, صوت, فیلم, تصاویر, انجمن, کتابخانه, فرهنگ و ادب, اقتصاد اسلامی, سیاست, بهداشت و سلامت, فاوا, جهاد, دفاع, شهادت, فرهنگ و ادب, تاریخ و تمدن, اخلاق و عرفان, فلسفه و کلام, فقه و احکام, حقوق اسلامی, قرآن و عترت, انبیاء, امامزادگان, تربیت فرزند, روانشناسی, جامعه شناسی, درسنامه, روضه مکتوب, منبر مکتوب, پاورپوینت

اخلاق اسلامی, مشاوره و تربیت, خانواده, دین و اندیشه, تربیت و خانواده, آموزش, مشاهیر و مفاخر, نرم افزار, صوت, فیلم, تصاویر, انجمن, کتابخانه, فرهنگ و ادب, اقتصاد اسلامی, سیاست, بهداشت و سلامت, فاوا, جهاد, دفاع, شهادت, فرهنگ و ادب, تاریخ و تمدن, اخلاق و عرفان, فلسفه و کلام, فقه و احکام, حقوق اسلامی, قرآن و عترت, انبیاء, امامزادگان, تربیت فرزند, روانشناسی, جامعه شناسی, درسنامه, روضه مکتوب, منبر مکتوب, پاورپوینت
اخلاق اسلامی, مشاوره و تربیت, خانواده, دین و اندیشه, تربیت و خانواده, آموزش, مشاهیر و مفاخر, نرم افزار, صوت, فیلم, تصاویر, انجمن, کتابخانه, فرهنگ و ادب, اقتصاد اسلامی, سیاست, بهداشت و سلامت, فاوا, جهاد, دفاع, شهادت, فرهنگ و ادب, تاریخ و تمدن, اخلاق و عرفان, فلسفه و کلام, فقه و احکام, حقوق اسلامی, قرآن و عترت, انبیاء, امامزادگان, تربیت فرزند, روانشناسی, جامعه شناسی, درسنامه, روضه مکتوب, منبر مکتوب, پاورپوینت
می 30, 2017 09:45 ق.ظ
صوت: 
دانلود:Audio icon 1. الفاتحة
دانلود:Audio icon 2. البقرة
دانلود:Audio icon 3. آل عمران
دانلود:Audio icon 4. النساء
دانلود:Audio icon 5. المائده
دانلود:Audio icon 6. الانعام
دانلود:Audio icon 7. الاعراف
دانلود:Audio icon 8. الانفال
دانلود:Audio icon 9. التوبة
دانلود:Audio icon 10. الیونس
دانلود:Audio icon 11. هود
دانلود:Audio icon 12. یوسف
دانلود:Audio icon 13. الرعد
دانلود:Audio icon 14. ابراهیم
دانلود:Audio icon 15. الحجر
دانلود:Audio icon 16. النحل
دانلود:Audio icon 18. الکهف
دانلود:Audio icon 19. مریم
دانلود:Audio icon 20. طه
دانلود:Audio icon 21. الانبیاء
دانلود:Audio icon 22. الحج
دانلود:Audio icon 23. المؤمنون
دانلود:Audio icon 24. نور
دانلود:Audio icon 25. الفرقان
دانلود:Audio icon 26. شعراء
دانلود:Audio icon 27. النمل
دانلود:Audio icon 28. قصص
دانلود:Audio icon 29. عنکبوت
دانلود:Audio icon 30. روم
دانلود:Audio icon 31. لقمان
دانلود:Audio icon 32. سجدة
دانلود:Audio icon 33. احزاب
دانلود:Audio icon 34. سبا
دانلود:Audio icon 35. فاطر
دانلود:Audio icon 36. یس
دانلود:Audio icon 37. صافات
دانلود:Audio icon 38. ص
دانلود:Audio icon 39. زمر
دانلود:Audio icon 40. غافر
دانلود:Audio icon 41. فصلت
دانلود:Audio icon 42. شوری
دانلود:Audio icon 43. زخرف
دانلود:Audio icon 44. دخان
دانلود:Audio icon 45. جاثیه
دانلود:Audio icon 46. احقاف
دانلود:Audio icon 47. محمد
دانلود:Audio icon 48. فتح
دانلود:Audio icon 49. حجرات
دانلود:Audio icon 50. ق
دانلود:Audio icon 51. ذاریات
دانلود:Audio icon 52. طور
دانلود:Audio icon 53. نجم
دانلود:Audio icon 54. قمر
دانلود:Audio icon 55. الرحمن
دانلود:Audio icon 56. واقعه
دانلود:Audio icon 57. حدید
دانلود:Audio icon 58. مجادله
دانلود:Audio icon 59. حشر
دانلود:Audio icon 60. ممتحنه
دانلود:Audio icon 61. صف
دانلود:Audio icon 62. جمعه
دانلود:Audio icon 63. منافقون
دانلود:Audio icon 64. تغابن
دانلود:Audio icon 65. طلاق
دانلود:Audio icon 66. تحریم
دانلود:Audio icon 67. ملک
دانلود:Audio icon 68. قلم
دانلود:Audio icon 69. الحاقة
دانلود:Audio icon 70. معارج
دانلود:Audio icon 71. نوح
دانلود:Audio icon 72. جن
دانلود:Audio icon 73. مزمل
دانلود:Audio icon 74. مدثر
دانلود:Audio icon 75. قیامة
دانلود:Audio icon 76. انسان
دانلود:Audio icon 77. مرسلات
دانلود:Audio icon 78. نبا
دانلود:Audio icon 79. نازعات
دانلود:Audio icon 80. عبس
دانلود:Audio icon 81. تکویر
دانلود:Audio icon 82. انفطار
دانلود:Audio icon 83. مطففین
دانلود:Audio icon 84. انشقاق
دانلود:Audio icon 85. بروج
دانلود:Audio icon 86. الطارق
دانلود:Audio icon 87. الأعلى
دانلود:Audio icon 88. غاشیه
دانلود:Audio icon 89. فجر
دانلود:Audio icon 90. بلد
دانلود:Audio icon 91. شمس
دانلود:Audio icon 92. لیل
دانلود:Audio icon 93. ضحی
دانلود:Audio icon 94. انشراح
دانلود:Audio icon 95. التین
دانلود:Audio icon 96. علق
دانلود:Audio icon 97. قدر
دانلود:Audio icon 98. بینة
دانلود:Audio icon 99. زلزال
دانلود:Audio icon 100. العادیات
دانلود:Audio icon 101. القارعة
دانلود:Audio icon 102. تکاثر
دانلود:Audio icon 103. العصر
دانلود:Audio icon 104. همزه
دانلود:Audio icon 105. فیل
دانلود:Audio icon 106. قریش
دانلود:Audio icon 107. ماعون
دانلود:Audio icon 108. کوثر
دانلود:Audio icon 109. کافرون
دانلود:Audio icon 110. نصر
دانلود:Audio icon 111. مسد
دانلود:Audio icon 112. اخلاص
دانلود:Audio icon 113. فلق
دانلود:Audio icon 114. ناس

ترتیل کل قرآن کریم با صدای استاد منشاوی به تفکیک سوره ها

دانلود تلاوت کل قرآن کریم با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی به صورت تجوید با تفکیک

تلاوت کل قرآن کریم با قرائت استاد محمد صدیق منشاوی

دانلود فیلم و صوت

دریافت اندازه
دریافت فایل 31.46 مگابایت
دریافت فایل 19.88 مگابایت
دریافت فایل 19.71 مگابایت
دریافت فایل 16.7 مگابایت
دریافت فایل 15.4 مگابایت
دریافت فایل 15.25 مگابایت
دریافت فایل 12.41 مگابایت
دریافت فایل 11.03 مگابایت
دریافت فایل 10.37 مگابایت
دریافت فایل 9.98 مگابایت
دریافت فایل 8.56 مگابایت
دریافت فایل 8.07 مگابایت
دریافت فایل 7.4 مگابایت
دریافت فایل 6.86 مگابایت
دریافت فایل 6.83 مگابایت
دریافت فایل 6.71 مگابایت
دریافت فایل 6.61 مگابایت
دریافت فایل 6.39 مگابایت
دریافت فایل 6.36 مگابایت
دریافت فایل 6.29 مگابایت
دریافت فایل 6.26 مگابایت
دریافت فایل 5.81 مگابایت
دریافت فایل 5.67 مگابایت
دریافت فایل 5.53 مگابایت
دریافت فایل 5.45 مگابایت
دریافت فایل 4.89 مگابایت
دریافت فایل 4.86 مگابایت
دریافت فایل 4.78 مگابایت
دریافت فایل 4.43 مگابایت
دریافت فایل 4.3 مگابایت
دریافت فایل 4.18 مگابایت
دریافت فایل 4.17 مگابایت
دریافت فایل 4 مگابایت
دریافت فایل 3.97 مگابایت
دریافت فایل 3.94 مگابایت
دریافت فایل 3.92 مگابایت
دریافت فایل 3.87 مگابایت
دریافت فایل 3.86 مگابایت
دریافت فایل 3.7 مگابایت
دریافت فایل 3.34 مگابایت
دریافت فایل 3.28 مگابایت
دریافت فایل 2.81 مگابایت
دریافت فایل 2.8 مگابایت
دریافت فایل 2.51 مگابایت
دریافت فایل 2.47 مگابایت
دریافت فایل 2.46 مگابایت
دریافت فایل 2.31 مگابایت
دریافت فایل 2.24 مگابایت
دریافت فایل 2.22 مگابایت
دریافت فایل 2.09 مگابایت
دریافت فایل 1.94 مگابایت
دریافت فایل 1.85 مگابایت
دریافت فایل 1.83 مگابایت
دریافت فایل 1.83 مگابایت
دریافت فایل 1.78 مگابایت
دریافت فایل 1.74 مگابایت
دریافت فایل 1.72 مگابایت
دریافت فایل 1.7 مگابایت
دریافت فایل 1.68 مگابایت
دریافت فایل 1.63 مگابایت
دریافت فایل 1.57 مگابایت
دریافت فایل 1.55 مگابایت
دریافت فایل 1.49 مگابایت
دریافت فایل 1.48 مگابایت
دریافت فایل 1.48 مگابایت
دریافت فایل 1.47 مگابایت
دریافت فایل 1.42 مگابایت
دریافت فایل 1.31 مگابایت
دریافت فایل 1.31 مگابایت
دریافت فایل 1.25 مگابایت
دریافت فایل 1.23 مگابایت
دریافت فایل 1.18 مگابایت
دریافت فایل 1.13 مگابایت
دریافت فایل 1.13 مگابایت
دریافت فایل 1.08 مگابایت
دریافت فایل 1.05 مگابایت
دریافت فایل 972.02 کیلوبایت
دریافت فایل 967.45 کیلوبایت
دریافت فایل 927.65 کیلوبایت
دریافت فایل 927.22 کیلوبایت
دریافت فایل 855.49 کیلوبایت
دریافت فایل 742.65 کیلوبایت
دریافت فایل 737.23 کیلوبایت
دریافت فایل 688.56 کیلوبایت
دریافت فایل 672.02 کیلوبایت
دریافت فایل 638.66 کیلوبایت
دریافت فایل 631.11 کیلوبایت
دریافت فایل 550.29 کیلوبایت
دریافت فایل 544.49 کیلوبایت
دریافت فایل 542.63 کیلوبایت
دریافت فایل 494.89 کیلوبایت
دریافت فایل 450.81 کیلوبایت
دریافت فایل 427.02 کیلوبایت
دریافت فایل 311.42 کیلوبایت
دریافت فایل 296.93 کیلوبایت
دریافت فایل 285.09 کیلوبایت
دریافت فایل 281.52 کیلوبایت
دریافت فایل 257.04 کیلوبایت
دریافت فایل 256.81 کیلوبایت
دریافت فایل 231.73 کیلوبایت
دریافت فایل 229 کیلوبایت
دریافت فایل 226.1 کیلوبایت
دریافت فایل 215.3 کیلوبایت
دریافت فایل 210.71 کیلوبایت
دریافت فایل 200.61 کیلوبایت
دریافت فایل 183.76 کیلوبایت
دریافت فایل 178.24 کیلوبایت
دریافت فایل 176.92 کیلوبایت
دریافت فایل 167.34 کیلوبایت
دریافت فایل 164.98 کیلوبایت
دریافت فایل 152.64 کیلوبایت
دریافت فایل 142.11 کیلوبایت
دریافت فایل 118.4 کیلوبایت
دریافت فایل 109.37 کیلوبایت
دریافت فایل 46.01 کیلوبایت
اشتراک گذاری:
کلمات کلیدی:

دیدگاه‌ها

 • شاهرخ عدالتی
  ژوئیه 21, 2017 11:38 ق.ظ

  بسیار ممنون از لطف شما اجرکم عندالله

 • فاطمه
  ژوئیه 26, 2017 12:17 ب.ظ

  سایتتون عالیه

 • dadashzade
  ژوئیه 30, 2017 06:29 ق.ظ

  dastetun tala che zahmati keshidid

 • سولماز
  اکتبر 28, 2017 09:29 ق.ظ

  باسلام و خدا قوت خیلی علیه دستتون درد نکنه

 • مدیر سایت
  اکتبر 28, 2017 03:10 ب.ظ

  علیکم السلام

  ممنون - لطف دارید

 • مهسا
  نوامبر 20, 2017 02:30 ب.ظ

  تو لایک

ارسال نظر

Plain text

 • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
 • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
 • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
لطفا پاسخ سوال را بنویسید.