حکم نماز جمعه در زمان غیبت امام عصر(عج)

اخلاق اسلامی

مشاوره و تربیت

خانواده

دین و اندیشه

تربیت و خانواده

آموزش

مشاهیر و مفاخر

نرم افزار

صوت

فیلم

تصاویر

انجمن

کتابخانه

فرهنگ و ادب

اقتصاد اسلامی

سیاست

بهداشت و سلامت

فاوا, فضای مجازی

جهاد, دفاع, شهادت

فرهنگ و ادب

تاریخ و تمدن, تقویم و روزشمار

اخلاق و عرفان

فلسفه و کلام

فقه و احکام

حقوق اسلامی

قرآن و عترت

انبیاء, امامزادگان

تربیت فرزند, خانه و خانواده

روانشناسی, جامعه شناسی, جوان و نوجوان

درسنامه

روضه مکتوب

منبر مکتوب

پاورپوینت

اخلاق اسلامی

دین و اندیشه

تربیت و خانواده

آموزش

مشاهیر و مفاخر

نرم افزار

صوت

فیلم

تصاویر

انجمن

کتابخانه

فرهنگ و ادب

اقتصاد اسلامی

سیاست

بهداشت و سلامت

فاوا

جهاد, دفاع, شهادت

فرهنگ و ادب

تاریخ و تمدن

اخلاق و عرفان

فلسفه و کلام

فقه و احکام

حقوق اسلامی

قرآن و عترت

انبیاء

امامزادگان

تربیت فرزند

روانشناسی

جامعه شناسی

درسنامه

روضه مکتوب

منبر مکتوب

پاورپوینت

اخلاق اسلامی, مشاوره و تربیت, خانواده, دین و اندیشه, تربیت و خانواده, آموزش, مشاهیر و مفاخر, نرم افزار, صوت, فیلم, تصاویر, انجمن, کتابخانه, فرهنگ و ادب, اقتصاد اسلامی, سیاست, بهداشت و سلامت, فاوا, جهاد, دفاع, شهادت, فرهنگ و ادب, تاریخ و تمدن, اخلاق و عرفان, فلسفه و کلام, فقه و احکام, حقوق اسلامی, قرآن و عترت, انبیاء, امامزادگان, تربیت فرزند, روانشناسی, جامعه شناسی, درسنامه, روضه مکتوب, منبر مکتوب, پاورپوینت

اخلاق اسلامی, مشاوره و تربیت, خانواده, دین و اندیشه, تربیت و خانواده, آموزش, مشاهیر و مفاخر, نرم افزار, صوت, فیلم, تصاویر, انجمن, کتابخانه, فرهنگ و ادب, اقتصاد اسلامی, سیاست, بهداشت و سلامت, فاوا, جهاد, دفاع, شهادت, فرهنگ و ادب, تاریخ و تمدن, اخلاق و عرفان, فلسفه و کلام, فقه و احکام, حقوق اسلامی, قرآن و عترت, انبیاء, امامزادگان, تربیت فرزند, روانشناسی, جامعه شناسی, درسنامه, روضه مکتوب, منبر مکتوب, پاورپوینت

اخلاق اسلامی, مشاوره و تربیت, خانواده, دین و اندیشه, تربیت و خانواده, آموزش, مشاهیر و مفاخر, نرم افزار, صوت, فیلم, تصاویر, انجمن, کتابخانه, فرهنگ و ادب, اقتصاد اسلامی, سیاست, بهداشت و سلامت, فاوا, جهاد, دفاع, شهادت, فرهنگ و ادب, تاریخ و تمدن, اخلاق و عرفان, فلسفه و کلام, فقه و احکام, حقوق اسلامی, قرآن و عترت, انبیاء, امامزادگان, تربیت فرزند, روانشناسی, جامعه شناسی, درسنامه, روضه مکتوب, منبر مکتوب, پاورپوینت
اخلاق اسلامی, مشاوره و تربیت, خانواده, دین و اندیشه, تربیت و خانواده, آموزش, مشاهیر و مفاخر, نرم افزار, صوت, فیلم, تصاویر, انجمن, کتابخانه, فرهنگ و ادب, اقتصاد اسلامی, سیاست, بهداشت و سلامت, فاوا, جهاد, دفاع, شهادت, فرهنگ و ادب, تاریخ و تمدن, اخلاق و عرفان, فلسفه و کلام, فقه و احکام, حقوق اسلامی, قرآن و عترت, انبیاء, امامزادگان, تربیت فرزند, روانشناسی, جامعه شناسی, درسنامه, روضه مکتوب, منبر مکتوب, پاورپوینت
نماز جمعه

سوال: الف) آیا نماز جمعه کفایت از نماز ظهر می کند؟ ب) آیا در زمان غیبت نماز جمعه واجب است؟

امام خمینی(ره):
الف) در زمان غیبت نماز جمعه مجزی از نماز ظهر است. بنابر احتیاط مستحب نماز ظهر را هم بخواند.
ب) واجب تخییری است. (واجب تخییری، آن است که دو یا چند عمل از مکلَف خواسته شده و او اختیار دارد هرکدام را بخواهد انجام دهد. مانند اختیار در اقامه نماز جمعه یا نماز ظهر در روز جمعه)[1]
آیة الله اراکی(ره):
الف) در زمان غیبت نماز جمعه کفایت از ظهر می کند.
ب) نماز جمعه در زمان غیبت واجب تخییر است و افضل از ظهر می باشد.[2]
آیة الله بهجت(ره):
الف) نماز جمعه کفایت از نماز ظهر می کند.
ب) در زمان غیبت، نماز جمعه واجب تخییری است.[3]
آیة الله تبریزی(ره):

الف) اگر نماز جمعه با شرایط اقامه شود از ظهر کفایت می کند و احتیاط واجب حضور در آن است.
ب) اقامه نماز جمعه واجب تخییری است و نماز جمعه مجزی از نماز ظهر است.[4]
آیة الله خامنه ای(دام ظلّه):

الف) نماز جمعه مجزی از نماز ظهر است.
ب) نماز جمعه واجب تخییری است. ولی خودداری از شرکت در آن به صورت دائمی وجه شرعی ندارد.[5]
آیة الله خوئی(ره):

الف) اگر نماز جمعه اقامه شود به صورت صحیح پس احوط وجوبی حضور در آن است و مجزی است اداء آن از نماز ظهر.
ب) نماز جمعه به نحو وجوب تخییری است.[6]
آیة الله سیستانی(دام ظلّه):
الف) اگر نماز جمعه را به جا آورد کفایت از ظهر می کند.
ب) نماز جمعه واجب تخییری است علی الاظهر.[7]
آیة الله شبیری زنجانی(دام ظلّه):

الف) خواندن نماز ظهر در وقت امکان حضور در نماز جمعه با شرایط معتبر خلاف احتیاط است.[8]
آیة الله صافی گلپایگانی(دام ظلّه):

الف) احتیاط واجب آن است که نماز جمعه کفایت از نماز ظهر نمی کند هر چند به اذن فقیه باشد و در صورت خواندن نماز جمعه احتیاط واجب خواندن ظهر است.
ب) در زمان غیبت وجوب نماز جمعه معلوم نیست ولی در حال حاضر خلوت ماندن نماز جمعه موجب ضعف مومنین در حفظ مواضع اسلامی است در حدی که شوکت این مراسم محفوظ بماند مومنین شرکت نمایند.[9]
آیة الله فاضل لنکرانی(ره):

الف) کسی که نماز جمعه را به جا آورده واجب نیست نماز ظهر را بخواند ولی احتیاط مستحب است که آن را به جا آورد.
ب) در زمان غیبت نماز جمعه واجب تخییری است و از نماز ظهر مجزی است.[10]
آیة الله گلپایگانی(ره):

الف) احتیاط واجب مجزی نبودن نماز جمعه از ظهر است اگر چه به اذن فقیه باشد.
ب) با خواندن نماز جمعه به احتیاط واجب خواندن نماز ظهر ترک نشود.[11]
آیة الله مکارم شیرازی(دام ظلّه):
الف) کسی که نماز جمعه را به جا آورد، واجب نیست نماز ظهر را هم بخواند. ولی به هنگام تشکیل حکومت اسلامی احتیاط در انجام نماز جمعه است.
ب) واجب تخییری است.[12]
آیة الله نوری همدانی(دام ظلّه):
الف) اگر اقامه کرد نماز جمعه را با شرایط، مجزی از نماز ظهر است.
ب) واجب تخییری است.[13]
آیة الله وحید خراسانی(دام ظلّه):
الف) احوط نماز ظهر بخواند و افضل نماز جمعه و اگر نماز جمعه با شرایط خواند کفایت می کند از نماز ظهر
ب) واجب تخییری است.[14]

منبع: برگرفته از تبیان
---------------------------------
پی نوشت:
[1]. استفتائات، 1417 هـ ق، ج1، ص 268، س 438/ تحریر الوسیله، 1366، ج1، ص 209، م 1.
[2]. توضیح المسائل، 1370، ص 267، م 1488 و 1489.
[3]. توضیح المسائل، 1384، ص 236، م 2/ استفتائات، 1386، ج2، ص 264، س 2502.
[4]. استفتائات، ج1، 1383، ص 131، س 627 و 630/منهاج الصالحین، ج1، 1426هـ ق، ص 189، الفصل الثالث العشر.
[5].اجویة الاستفتائات، 1381، ص 123، س 611 و ص 122، س 609 و با استفاده از استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات.
[6]. استفتائات، 1381، ص57، س 176و 177.
[7]. توضیح المسائل، 1422هـ ق، ص 152، م 720/ منهاج الصالحین، ج1، 1416 هـ ق، ص 307، الثالث.
[8]. توضیح المسائل، 1381، ج1، ص 181، م 742.
[9]. هدایة العباد، 1416هـ ق، ج1، ص 174، م 1013 و 1015،/جامع الاحکام ، ج1، ص 100، س 351.
[10]. توضیح المسائل، 1383 ، ص 249، م 1529و 1530/جامع المسائل، ج1، ص 120، س 433، و با استفاده از استفتائات موجود در واحد پاسخ به سوالات.
[11]. هدایة العباد، 1413هـ ق، ج1، ص 206، م 1015/ مجمع المسائل، ج1، ص 251، س 22.
[12]. استفتائات، 1381، ج2، ص 133، س 356 و 357.
[13]. منتخب المسائل، 1420 هـ ق، ص 84، م 174.
[14]. توضیح المسائل، 1381، ص 333، م 739/ منهاج الصالحین، ج2، ص 206 الثالث.

اشتراک گذاری:
کلمات کلیدی:

  ارسال نظر

  Plain text

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • نشانی صفحه‌ها وب و پست الکترونیک بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  لطفا پاسخ سوال را بنویسید.